కె. నీహారిక కి ఈ రోజు పుట్టిన రోజు జరుుకుంటున్న శుభ సందర్భంగా

Spread the love

On the auspicious occasion of K. Niharika’s birthday

కె. నీహారిక కి ఈ రోజు పుట్టిన రోజు జరుుకుంటున్న శుభ సందర్భంగా నాన్న కోదండరామన్ అమ్మ ప్రియదర్శిని చెల్లి హర్షవర్ధనీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ నిండు నూరేళ్ళు అష్ట ఐ్వర్యాలతో సంపూర్ణ ఆరగ్యంతో వుండాలని ఆ కలియుగ దేవుడిని కోరుకుంటున్న కుటుంబ సభ్యులు.

Related Posts

You cannot copy content of this page