విశాఖకు సీఎం జగన్‌.

Spread the love

శ్రీ శారదా పీఠం సందర్శన, రాజశ్యామల అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్న సీఎం జగన్‌.

దాదాపు రెండు గంటలు శారదా పీఠంలో ఉండనున్న సీఎం జగన్‌…

Related Posts

You cannot copy content of this page