పొంగులేటి ఆత్మీయ సమ్మేళనం కార్యక్రమం విజయవంతం

Ponguleti Atmiya Sammelanam program is a success పొంగులేటి ఆత్మీయ సమ్మేళనం కార్యక్రమం విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు మేకల మల్లిబాబు యాదవ్ సాక్షిత ఉమ్మడి ఖమ్మం బ్యూరో చీఫ్: ఇల్లందు నియోజకవర్గ పొంగులేటి శీనన్న, కోరం కనకయ్య…

You cannot copy content of this page