నరసరావుపేట ఎంపీ కూటమి అభ్యర్థి

Spread the love

నరసరావుపేట ఎంపీ కూటమి అభ్యర్థిగా లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నామినేషన్
కలెక్టర్ కి నామినేషన్ పత్రాలు అందజేసిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు

Related Posts

You cannot copy content of this page