ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర

Spread the love

దురదృష్టవశాత్తు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న జగ్గంపేట గ్రామానికి చెందిన పెండెం చైతన్యను కలిసి తన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర …

కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కిర్లంపూడి మండలం బూరుగుపూడి గ్రామానికి చెందిన దాసరి రామయ్యమ్మ గారిని కలిసి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టి సూర్యచంద్ర …

కాకినాడ రాఘవ హాస్పిటల్ లో హార్ట్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న చికిత్స పొందుతున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం కిర్లంపూడి గ్రామానికి చెంది సొరపురెడ్డి సత్తిరాజు గారి నాన్నగారు త్రిమూర్తులు గారిని కలుసుకుని వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న జగ్గంపేట నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇంచార్జ్ పాటంశెట్టి శ్రీదేవిసూర్యచంద్ర …..

Related Posts

You cannot copy content of this page